Η GP Systems ιδρύθηκε το 1982 με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε ασύρματα Συστήματα Ασφαλείας, Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης, Αυτοματισμούς, Access Control, Βιομηχανικό και Ηλεκτρονικό έλεγχο και με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών τόσο σε επιχειρηματικό όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο.

Αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα επιχειρήσεις του εξωτερικού που ασχολούνται με την παραγωγή και διακίνηση των ανωτέρω ειδών και η συμμετοχή και επιδιώκει την συμμετοχή της σε άλλες παρεμφερείς επιχειρήσεις που λειτουργούν ήδη ή που θα συσταθούν στο μέλλον.

Σήμερα η GP Systems δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά στους τομείς της Ολοκληρωμένης Ασφάλειας, Access Control, CCVE (κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης) και σε προγράμματα ανάπτυξης λογισμικού.

Ειδικότερα, η GP Systems προσφέρει:

• Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου με έμφαση στην Ολοκληρωμένη Ασφάλεια
• Συμμετοχή σε μεγάλα ολοκληρωμένα έργα CCTV - Access Control.
• Παροχή υπηρεσιών από τον Κεντρικό σταθμό λήψης και επεξεργασίας σημάτων συναγερμού και Βιομηχανικού ελέγχου.
• Διοίκηση και διαχείριση στις προαναφερθείσες υπηρεσίες.

Φωτογραφίες