Το πρόγραμμα λίπανσης-θρέψης αποτελεί μια από τις πλέον κρίσιμες καλλιεργητικές φροντίδες.

Οι στοχευμένες εφαρμογές καλύπτουν τις υψηλές ανάγκες θρέψης των καρυδιών και εξασφαλίζουν υψηλή και ποιοτική παραγωγή

Φυλλάδιο Θρέψης βαμβακιού