Συνεργασία Sipcam - Greenco

Τα Νέα Μας

Τύπος και Ειδήσεις

STAPLE® SL - ΠΡΟΦΥΤΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΟ ZIZANIOKTOΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

Με την υπ’ αρ. 3414/96973/18-04-2022 Υπουργική Απόφαση χορηγήθηκε,  σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν. (ΕΚ) 1107/2009, κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά (αρ. άδειας 70.157) για το προϊόν STAPLE® SL στις Περιφερειακές Ενότητες..

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

Οι ποικιλίες βαμβακόσπορου είναι το αποτέλεσμα μακροχρόνιων ερευνών της επιστημονικής ομάδας της Greenco. Χαίρουν ευρείας αναγνώρισης στην Ελλάδα, για την ευκολία τους στην καλλιέργεια, τη σταθερότητα, το υψηλό δυναμικό παραγωγής και τα
εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά που επιδοτούνται από τη βιομηχανία.

Συνεργασία Sipcam - Greenco

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την επίτευξη συμφωνίας μας με την εταιρεία Greenco για την αποκλειστική διανομή των ποικιλιών τους από τη Sipcam.

Staple SL - Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο βαμβακιού

Zιζανιοκτόνο με μοναδική εκλεκτική μεταφυτρωτική δράση στο βαμβάκι