Ο όμιλος SIPCAM-OXON επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων σκευασμάτων θρέψης και βιοδιεγερτών.

Η SIPCAM Ελλάς διαθέτει σειρά εξελιγμένων βιοδιεγερτών και προϊόντων εξειδικευμένης θρέψης που προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις σε όλες τις καλλιέργειες και έχουν κύριο στόχο να εξασφαλίσουν υψηλή παραγωγή με άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Τα προϊόντα θρέψης και βιοδιεγερτών της SIPCAM είναι δοκιμασμένα και η αποτελεσματικότητά τους τεκμηριωμένη σε μεγάλο εύρος εδαφοκλιματικών συνθηκών, η σύνθεση και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά εγγυημένα και σύμφωνα με τις υψηλότερες ποιοτικές προδιαγραφές της SIPCAM.